Termeni şi condiţii

de utilizare a site-ului www.via-maria-theresia.ro

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.via-maria-theresia.ro este site-ul oficial al proiectului Via Maria Theresia, un proiect marca Tășuleasa Social.
Utilizarea site-ului www.via-maria-theresia.ro (denumit în continuare “site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.
Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare “Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”.
Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.
Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.
În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.

Asociaţia „Tășuleasa Social” funcţionează ca persoană juridică română, de drept
privat, fără scop lucrativ sau patrimonial, non-profit, independentă şi neguvernamentală.

Furnizarea de date și securitatea datelor

Participanții la competiție vor avea obligația să furnizeze date complete și reale cu privire la persoana lor, astfel cum sunt cerute în formularul de înscriere.
Participanții vor avea obligația de reînnoire a datelor personale, atunci când informaţiile furnizate în prealabil în formularul de înscriere nu mai corespund cu realitatea.
Datele cu caracter personal sunt confidențiale.

Folosirea informaţiilor Via Maria Theresia

Informaţiile cuprinse pe site sunt dedicate folosirii de către utilizatori în scop de informare şi promovare a proiectului şi nu pot face obiectul comercializării, sub nicio formă.
Folosirea ilegală sau neautorizată a informaţiilor de pe site, incluzând dar nelimitându-se la colectarea numelor participanților la competiție, adreselor de e-mail, fotografiilor, sau oricăror informaţii sau date, în scop de comercializare, difuzare, trimitere de mesaje nesolicitate este strict interzisă.

Proprietatea asupra conţinutului

Prin conţinut sunt definite toate informaţiile cuprinse în websitul Via Maria Theresia, sub formă de text, date, software sau imagini statice.
Conţinutul websitului este proprietatea Tășuleasa Social şi nu poate fi preluat, difuzat, vândut sau revândut decât cu acordul scris al Asociaţiei Tășuleasa Social.
Folosirea fără autorizaţie a informaţiilor, mărcilor sau oricăror date de pe site este strict interzisă, în caz de violarea a acestor prevederi, Asociaţia rezervându-şi dreptul de a căuta sprijin legal pentru încălcarea drepturilor sale.

Limitarea responsabilităţii

UTILIZATORII ÎNTELEG ȘI SUNT DE ACORD CU URMĂTOARELE:

A) UTILIZAREA INFORMAŢIILOR ȘI SERVICIILOR WEBSITULUI VIA MARIA THERESIA SE FACE PE PROPRIA RĂSPUNDERE. SERVICIILE SUNT FURNIZATE PE PRINCIPIUL “AȘA CUM SUNT” SAU “AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”.

B) ASOCIAŢIA NU GARANTEAZĂ CĂ SERVICIILE VOR FI NEÎNTRERUPTE, LA TIMP, SIGURE SAU FĂRĂ ERORI; INFORMAŢIILE PUBLICATE PE SITE VOR FI CORECTE SAU EXACTE; SERVICIILE VOR ÎNDEPLINI TOATE CERINŢELE UTILIZATORILOR; ORICE EROARE DE PROGRAM VA FI CORECTATĂ.

C) NICIO INFORMAŢIE VERBALĂ SAU ÎN SCRIS, OBŢINUTĂ DE PE SAU PRIN INTERMEDIUL SITE-ULUI NU VA CREA VREO RESPONSABILITATE FAŢĂ DE ASOCIAŢIE, DACĂ NU E SPECIAL PREVĂZUTĂ ÎN PREZENTUL DOCUMENT;

Alte prevederi

Asociaţia va putea în orice moment, în mod unilateral, suspenda, modifica, adăuga sau şterge părţi ale conţinutului furnizat pe websitul Via Maria Theresia.

Asociaţia va putea modifica prezenţii Termeni şi Condiţii oricând, fără o notificare prealabilă. Noile reguli îşi vor produce efectul din momentul afişării lor pe website.
În momentul modificării termenilor şi condiţiilor de utilizare a site-ului, se va face referire despre aceasta în una din paginile principale.

Legislaţia aplicabilă

Drepturile şi obligaţiile ce revin părţilor, aşa cum reies din prezentul document, precum şi efectele juridice produse de acesta, sunt guvernate de legile române în vigoare.
Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest document se va soluţiona pe cale amiabilă.
În cazul în care rezolvarea disputelor nu este posibilă în termeni amiabili, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.